Krok po kroku - jak wziąć udział w mediacji

  • Zapoznaj się z Najczęstszymi pytaniami oraz z Cennikiem mediacji
  • Wypełnij Wniosek o mediacje oraz wyślij na adres: kontakt@doradcawmediacjach.pl,
  • Mediator skontaktuje się z Tobą i prześle projekt umowy o mediację,
  • Następnie mediator skontaktuje się z drugą stroną i przedstawi jej propozycję mediacji,
  • Mediator wyznaczy dogodny dla stron termin pierwszego spotkania mediacyjnego,
  • Spotkanie odbędzie się przy udziale stron, online lub osobno z każdą ze stron,
  • Również pośrednio tj. z wykorzystaniem poczty elektronicznej – zgodnie z wybranym przez Was wariantem mediacji,
  • Po uzgodnieniu warunków nastąpi podpisanie ugody i sporządzenie protokołu z mediacji,
  • Po dokonaniu formalności mediacyjnych strony mogą złożyć wniosek do sądu o zatwierdzenie podpisanej ugody (nadanie klauzuli wykonalności).

Jeśli nie jesteś pewny czy Twoja sprawa kwalifikuje się do przeprowadzenia mediacji zapytaj: kontakt@doradcawmediacjach.pl