Z uwagi na specyfikę prowadzonych mediacji i konsultacji każda z wizyt wymaga wcześniejszego telefonicznego lub mailowego umówienia spotkania z mediatorem.

DORADCA W MEDIACJACH
JSC Julita Szewczyk-Ciarcińska
ul. Symfonii 5/56, Warszawa
NIP: 123 095 69 90 REGON: 146615949
Konto bankowe: 16 1160 2202 0000 0004 6171 9352