Konsultacje w sprawach dotyczących sporów rodzinnych

Posiadając ponad 10-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów oferuję swoje wsparcie w zakresie:

 • rozsądnego podziału opieki nad dziećmi w chwili rozstania rodziców
 • możliwości rozwodu przy jak najmniejszej liczbie formalności i czasu spędzonego w sądzie
 • możliwości polubownego rozstania par pozostających w związkach nieformalnych
 • ustalenia zakresu alimentów i wydatków na zaspokojenie potrzeb dzieci
 • ustalenia zakresu alimentów dla współmałżonka
 • zgodnego podziału wspólnego majątku lub zobowiązań finansowych
 • pozostałych sporów wynikających z rozstań i rozwodów

Współpracuję także z psychologami i terapeutami oraz pedagogami przedszkolnymi i szkolnymi.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w zakresie spraw rodzinnych zapraszam do kontaktu.

doradztwo-prawne

Konsultacje w sprawach dotyczących sporów pracowniczych

mediacje

Prowadzę konsultacje dotyczące sporów pracowniczych i oferuję swoje doradztwo w zakresie:

 • zbadania faktycznej przyczyny konfliktu
 • wprowadzenia strategii rozwiązania powstałego konfliktu
 • ustalenia możliwości sporządzenia ugody
 • analizy zasadności spraw opierających się na zarzutach o mobbing

Współpracuję także z psychologami i terapeutami oraz specjalistami ds. kadr i płac, doradcami ds. finansowych i podatkowych oraz z prawnikami.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w zakresie sporów w miejscu pracy zapraszam do kontaktu.