Najczęstsze pytania:

Strona, która początkowo nie wyrażała zgody na mediację często zmienia zdanie po rozmowie z mediatorem. Kontaktując się w sprawie mediacji Mediator ma okazję wyjaśnić czym jest mediacja i czemu służy, odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości lub umówić się na wstępne spotkanie tylko z jedną stroną. Do rozpoczęcia mediacji i jej prowadzenia konieczna jest zgoda obydwu stron.

Nie ma konieczności osobistego spotkania stron i na etapie szukania rozwiązań sporu mediacja może mieć formę pośrednią. Mediator może spotykać się kolejno ze stronami i przekazywać im informacje oraz ustalać warunki porozumienia aż do wypracowania ostatecznej treści ugody.

Początkowo Mediator powinien znaleźć sposób, by zachęcić strony do przedstawienia swoich oczekiwań co do rozwiązania sporu. Mediator ma za zadanie ostudzić emocje i uzdrowić komunikację między stronami. Niekiedy jest pośrednikiem i posłańcem przekazującym informacje pomiędzy stronami. Mediator ma umożliwić stronom rzeczowe szukanie realnych rozwiązań (lecz Mediator z reguły ich stronom nie wskazuje) i dojście do wspólnego porozumienia.

W przypadku mediacji prowadzonej na podstawie umowy stron z mediatorem koszty określa mediator zgodnie z cennikiem, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania i zakres sporu.

W przypadku mediacji kierowanej przez sąd (sprawa jest już w sądzie i to sąd kieruje strony do mediatora) wysokość kosztów za mediację jest określona w Rozporządzeniu.

Z założenia mediacja ma być tańszą od arbitrażu oraz postępowania sądowego.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest dzielenie się kosztami mediacji po połowie. Niekiedy jedna ze strona deklaruje pokrycie kosztów i takie rozwiązania również są dopuszczalne za obopólnym porozumieniem stron.

Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie, o tym jak chcą ułożyć własne relacje rodzinne po rozstaniu.

Kontakty pomiędzy rodzicami, a dziećmi czy wysokość alimentów można ustalić bez ingerencji sądu.

Takie postępowanie cechuje rodziców odpowiedzialnych, świadomych i dbających o dobro swoich dzieci i atmosferę, w jakiej się wychowują. Mediacja pozwala na uniknięcie dodatkowego stresu związanego z rozbiciem rodziny, a przede wszystkim stresogennym i z reguły trudnym do przewidzenia postępowaniem w sądzie i ingerowaniem sądu w życie rodziny po rozstaniu.

Nie, mediacja nie zastępuje samego rozwodu ale znacznie go ułatwia i skraca do minimum postępowanie w sądzie.

Mediator może przygotować wszystkie niezbędne ugody, by samo postępowanie przebiegło szybko i bezkonfliktowo. Przygotowując przed rozprawą rozwodową ugody dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów czy podziału majątku skracamy czas potrzebny sądowi na wydanie wyroku rozwodowego i do minimum ograniczamy ingerencję sądu w nasze prywatne sprawy.

Zapytać go czy wolałby rozstać się w zgodzie czy w atmosferze stresu, wysokich kosztów i niepewnej przyszłości co do wyniku postępowania w sądzie.

Główną zaletą mediacji jest jej szybkość, bezstresowość i niski koszt.

Jednak mediacja to tez sprowadzanie do minimum ingerencji sądu w Wasze sprawy rodzinne i majątkowe. Jeżeli chcecie rozstać się w zgodzie, jeżeli w rozstaniu mogą ucierpieć Wasze dzieci i nie chcecie prowadzić ciężkich i niekiedy wieloletnich wojen sądowych po rozstaniu – spróbujcie porozumieć się i rozstać z klasą przy udziale mediatora.

Jeśli nie jesteś pewny czy Twoja sprawa kwalifikuje się do przeprowadzenia mediacji? Masz inne pytania? Napisz: kontakt@doradcawmediacjach.pl