Doradztwo rozwodowe, alimentacyjne, rozstania:

Niekiedy podpisanie ugody nie jest możliwe z wielu przyczyn i sytuacji, w której znajdują się strony i sprawa musi być przygotowywana do ewentualnego skierowania jej na drogę sądową. Nic nie może stać się nagle i bez przemyślenia. Jednocześnie zaangażowanie adwokata do sprawy wiąże się z wielomiesięcznym lub wieloletnim ponoszeniem wysokich kosztów oraz ciągłego zaogniania istniejącego już konfliktu.

I dlatego wiele osób decyduje się na samodzielne sporządzenie wniosku o alimenty czy ustalenie miejsca zamieszkania dziecka lub sposobu kontaktów z eks-partnerem. Pisma te powinny zawierać szereg elementów, które ułatwią uzyskanie tego, na czym wnioskującemu zależy, a brak uwzględnienia tych informacji na wczesnym etapie przygotowania postępowania powoduje zwykle bezpowrotną utratę szansy na wygraną w sądzie.

doradztwo-prawne

Co oferujemy?

Oferujemy pomoc w fachowym i kompleksowym przygotowaniu fragmentów lub całości pism, wniosków i odpowiedzi dla stron sporu oraz do sądu. Jesteśmy doświadczeni merytorycznie i posiadamy praktyczną wiedzę z zakresu przebiegu postępowań.

Zapraszamy na konsultacje.

Cennik doradztwa rozwodowego:
1. Porada z zakresu postępowania w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym to koszt 150-300 PLN w zależności od stopnia złożoności sprawy.
2. Przygotowanie dokumentów i pism w sprawach objętych kodeksem rodzinnym i opiekuńczym to koszt 200-1000 PLN w zależności od rodzaju i objętości dokumentu oraz stopnia złożoności sprawy.
Na czym polega porada?

Jest to spotkanie w kancelarii lub u klienta, porada online, telefoniczna lub e-mailowa. Na podstawie analizy dokumentów i okoliczności sprawy wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

Na czym polega przygotowanie dokumentów?

Zapoznanie się z problemem, analiza okoliczności i dostępnych dokumentów oraz wybranie sposobu rozwiązania problemu wraz ze sporządzeniem pisma, wniosku, odpowiedzi na wniosek. Cena przygotowania dokumentu obejmuje także poradę z zakresu dalszego postępowania w sprawie.

Masz pytania? Zapytaj o szczegółowe informacje: biuro@doradcawmediacjach.pl