slider Mediacje pozasądowe Więcej pomoc w rozwiązywaniu sporów

Mediator

Umożliwia stronom dojście do wspólnego porozumienia

Mediacja

Pozwala rozwiązać konflikt bezstresowo

W jakich sprawach prowadzimy mediacje?

Prowadzimy mediacje we wszystkich sporach, które mogą zakończyć się zawarciem ugody

Mediacje rozwodowe

Prowadzi się w sprawach o: ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, wysokości alimentów na małoletnie dzieci lub małżonka, podział majątku małżonków, miejsce zamieszkania dziecka, sposób i harmonogram spotkań z dzieckiem.

Mediacje rodzinne

Pomagają rozwiązać konflikty pomiędzy małżonkami, partnerami, między rodzicami a dziećmi, spory pomiędzy innymi członkami rodziny. Mediacja umożliwia np. ustalenie kwoty alimentów, kontaktów z dziećmi czy wnukami.

Mediacje cywilne

W szczególności w sprawach o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku, dział spadku, sprawy o zachowek, roszczenia odszkodowawcze, spory wynikające z umów, spory sąsiedzkie.

Mediacje gospodarcze

Sprawy o zapłatę, wykonanie umowy, niezgodności towaru z umową, odszkodowania, roszczenia wspólników, sporów między kontrahentami, nieetycznego działania konkurencji, konfliktów pracownik-pracodawca, a także między pracownikami.

Jakie korzyści płyną z mediacji?

Mediacja jest szybka (możliwość rozwiązania sporu w trakcie jednego lub kilku posiedzeń mediacyjnych trwających 45 min.), gwarantuje poufność oraz pełną dyskrecję (informacje ujawnione podczas mediacji nie mogą zostać użyte w sądzie), nie wymaga spotkania stron ze sobą (na wniosek stron mediator może spotykać się kolejno z każdą ze stron – strony nie uczestniczą we wspólnym posiedzeniu mediacyjnym),

mediacje
mediacje

Skontaktuj się ze nami:

  Ostatnie wpisy

  Doradztwo prawne krok po kroku

  Doradztwo prawne krok po kroku

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eu justo eleifend, viverra libero eu, laoreet ligula. Pellentesque ele...
  Postępowania mediacyjne

  Postępowania mediacyjne

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eu justo eleifend, viverra libero eu, laoreet ligula. Pellentesque ele...